Dommar i Skogsvåg IL


Dommaransvarlig

Cindy Fjeldberg er dommaransvarleg i klubben. Ta kontakt med henne dersom du trenger dommar eller dersom dommar ikkje møter til kampstart.

Vil du bli dommar?
For å bli dommar må du fylle 12 år dette året. Du treng ikkje spele, eller ha spelt fotball før for å bli dommar, sjølv om dette er ein fordel. Alle dommarar bør ha tatt klubbdommarkurs for å kunne dømme 5ar-fotball.

Ta kontakt dersom du ønsker å begynne som dommar i SIL.

Kontakt:

Cindy Fjeldberg

Mobil: 92634088
Epost: Clkidsa@gmail.com


Dommarinstruks

Seriekamp
Møt opp til kamp minst 15 min før kampstart.
Dersom du ikkje har klubbdommarklede, bruk svart klubbdommarvest. Denne finn du i klubbhuset. Ta med eiga dommarfløyte.

Alle dommere må være med i Facebook og Spond gruppa for klubbens dommere. Etter dømt kamp, send Messenger melding til Dommeransvarlig. 

Cup og turnering
Henvend deg i sekretariatet minst 15 min. før første kamp, og få uttdelt dommarvest dersom du ikkje har eigne dommarklede.

Etter at du er ferdig å dømme alle dine kampar, fyller du ut dommarrekning.  


Turnering på Skogsvåg Stadion.