Kiosk

Kiosken på bana er ei svært god inntektskjelde for klubben. Ha open kiosk på alle heimekampar, både i barne-, ungdom-, og seniorfotballen uavhengig av kor mange tilskodarar det er.

Instruks:
  • Foreldrekontakten setter opp kiosklister
  • Møt minst ein halvtime før kampstart for å klargjere kiosken
  • Dersom du er satt opp på en vakt som ikkje passar, må du sjølv bytte internt
  • Hent pengeskrin og nøklar til kiosk på Circle K i Skogsskiftet – signer for utlevering. Hentast rett før kamp - eller sjekk om andre lag har kamp før deg. Dvs. sjekk kampplan på nettstaden og ta ein tlf. foreldrerep. til laget som er før deg
  • Pengeskrinet inneheld 1500,- i vekslepengar
  • Lag vaflar/kaffi, og varm om lag 10-20 hot-dog avhengig av kor mange tilskodarar det er
  • Alt ligger i kiosken - prisar også
  • Tell pengane og legg lapp oppi skrinet med navn på lag og sum.
  • Dersom det ikkje kjem nokon som overtar, må kiosken stengast, reingjerast, og skrinet må leverast tilbake på Circle K. Husk å tøm boss-spanna
  • 10% av inntekta går til laget. Dette kan brukast på noko sosialt, f.eks ein sommaravslutnining
Ta kontakt med kioskansvarlig ved spørsmål