Kontingent


For at vi skal kunne gje deg eit godt tilbud, er vi avhengig av eit korrekt medlemsregister. Dette er blant anna viktig for at forsikringsordningar også skal gjelde for deg. Sørg derfor for at dette skjemaet er korrekt utfyllt.

 Kontingenten i Skogsvåg Idrettslag består av ein generell medlemskontingent, samt ei treningskontingent for dei gruppene du er med i. Medlemskontingenten betalast av alle, uavhengig om du er aktiv eller ikkje-aktiv medlem. Du betaler kun éin medlemskontingent sjølv om du er medlem i fleire grupper.

Medlemskontingent og treningsavgift forfaller til betaling årlig – ved fakturering.
NB! Kontingenten må vere betalt for at medlemskapet skal vere gyldig.

 Det er eit krav i idrettens lover at alle som har verv eller er aktive må vere medlem i idrettslaget.

 

Satsar for 2020:

 
Gruppe/LagTreningsavgift
Idrettskule300
Seniortrim300
TaeKwon-Do450
Volleyball Mix300
Innebandy300
Friidrett300
Løpsgruppe400
Fotball: Jenter/gutar opp til 9 år
400
Fotball: Jenter/gutar frå 10 år
500
A-lag800
Fredagsgjengen200
 

Medlemskontigent: 500,-