Kontingent


For at vi skal kunne gje deg eit godt tilbud, er vi avhengig av eit korrekt medlemsregister. Dette er blant anna viktig for at forsikringsordningar også skal gjelde for deg. Sørg derfor for at dette skjemaet er korrekt utfyllt.

Kontingenten i Skogsvåg Idrettslag består av ein generell medlemskontingent, Medlemskontingenten betalast av alle, uavhengig om du er aktiv eller ikkje-aktiv medlem. Du betaler kun éin medlemskontingent sjølv om du er medlem i fleire grupper.

Medlemskontingent forfaller til betaling årlig – ved fakturering i starten av året.

Den følger kalenderåret, 1. januar-31. desember.


NB! Kontingenten må vere betalt for at medlemskapet skal vere gyldig.

 Det er eit krav i idrettens lover at alle som har verv eller er aktive må vere medlem i idrettslaget.

   

Medlemskontigent: 500,-