Det er tatt utgangspunkt i minimum 2 trenere (voksne) tilstede på hver trening. Dette er viktig for å kunne skape best mulig aktivitet og gi mulighet for å se alle spillerne.  


• Utgangspunktet for skoleringsplanen for de minste er fotballglede og lek.  

• Bruk gjerne «stasjonstrening» når det lar seg gjøre med 2-3 aktiviteter samtidig. Dette vil bidra til å unngå kø, samt sørge for at alle er i aktivitet hele tiden. I øktene er det ofte lagt opp til en aktivitet med sjef over ballen + avslutningsøvelser etc. Når mulig – bruk stasjonstrening til dette. Det er selvfølgelig også mulig at en gruppe spiller 3v3 mens andre skyter. Sørg for at alle stasjonene har en trener (voksen).  

• Spill helst 3v3 (så kamplikt som mulig) – dette vil gi mange involveringer per spiller. Lag flere baner slik at alle spillerne er i mest mulig aktivitet hele tiden. Dette gjelder også i aktiviteter som 1v1 og 2v2.  

• Overtallspiller/joker – et godt virkemiddel i spillet for de aller minste er en overtallspiller. Her er du som trener viktig – få på deg fotballskoene og bli med. Det vil bedre forutsetningene for det laget som til enhver tid har ball.  

• Driv gjerne scoringstrening uten keeper – dette vil resultere i flere scoringer!
• Unngå kø

Det er tatt utgangspunkt i minimum 2 trenere/voksne tilstede på hver trening. Dette er viktig for å

kunne skape best mulig aktivitet og for å kunne se alle spillerne.

• Utgangspunktet for skoleringsplanen for de minste er fotballglede og lek.

• Bruk gjerne «stasjonstrening» når det lar seg gjøre med 2-3 aktiviteter samtidig. Dette vil bidra til å unngå kø, samt sørge for at alle er i aktivitet hele tiden. I øktene er det ofte lagt opp til en aktivitet med sjef over ballen + avslutningsøvelser etc. Når mulig –bruk stasjonstrening til dette. Det er selvfølgelig også mulig at en gruppe spiller 3v3 mens andre skyter. Sørg for at alle stasjonene har en trener (voksen).

• Spill helst 3v3 (så kamplikt som mulig) –dette vil gi mange involveringer per spiller. Lag flere baner slik at alle spillerne er i mest mulig aktivitet hele tiden. Dette gjelder også i aktiviteter som 1v1 og 2v2.

• Overtallspiller/joker –et godt virkemiddel i spillet for de aller minste er en overtallspiller. Her er du som trener viktig –få på deg fotballskoene og bli med. Det vil bedre forutsetningene for det laget som til enhver tid har ball.

• Driv gjerne scoringstrening uten keeper –dette vil resultere i flere scoringer!

• Unngå kø

Det er tatt utgangspunkt i minimum 2 trenere/ voksne tilstede på hver trening. Dette er viktig for å kunne skape best mulig aktivitet, og se alle spillerne. 

 • Bruk gjerne stasjonstrening når det lar seg gjøre. Da gjerne ved at man har 2-3 aktiviteter samtidig og at spillerne rullerer. Eksempelvis ved at man har en stasjon med 2v2 og en stasjon med avslutninger.   Sørg for at alle stasjonene har en trener (voksen). 
 • Tidsperspektivet i øktene er veiledende – men husk at spillet skal være ca. 40%. 
 • Spill på små områder med få spillere – og gjerne så kamplikt som mulig. Dette vil gi mange involveringer per spiller. Lag flere baner når man jobber 1v1, 2v2 og 3v3 slik at alle er i mest mulig aktivitet hele tiden. 
 • Overtallspiller/joker er et godt virkemiddel i spillsituasjon for å lykkes oftere. Dette kan være en spiller eller deg som trener. En overtallspiller vil bedre forutsetningene for det laget som har ball til enhver tid. 
 • Unngå kø!
 • Se alle spillerne og gi ros! 
 • La spillerne få flest mulig berøringer og sørge for flest mulig øvelser hvor spillerne har tilgang på en ball hver 
 • Ferdighetene må vises og læres på en morsom og engasjerende måte 
 • Introdusere delferdigheter med en tilnærming som skaper nysgjerrighet og lyst til å lære. Et sentralt virkemiddel i dette er at treneren alltid viser øvelsene 
 • Ha mest mulig øvelser som er like de situasjonene som spillerne møter i kampsituasjoner 
 • Ha korte, men intense sesjoner med godt med hvile mellom sesjonene. Bedre med korte intense sesjoner, enn lange monotone økter med dårlig tempo 
 • Prioriter øvelser med teknikk og smålagsspill 
 • Skap et positivt og oppmuntrende miljø hvor alle spillerne føler trygghet og hvor de ønsker å prøve på nye ting. Dette vil utvikle entusiastiske spillere. 
 • Inkluder mange repetisjoner med progresjon, og mange skyteøvelser og artige kamper
 • La spillerne få flest mulig berøringer og sørge for flest mulig øvelser hvor spillerne har tilgang på en ball hver 
 • Ferdighetene må vises og læres på en morsom og engasjerende måte 
 • Introdusere delferdigheter med en tilnærming som skaper nysgjerrighet og lyst til å lære. Et sentralt virkemiddel i dette er at treneren alltid viser øvelsene 
 • Ha mest mulig øvelser som er like de situasjonene som spillerne møter i kampsituasjoner 
 • Ha korte, men intense sesjoner med godt med hvile mellom sesjonene. Bedre med korte intense sesjoner, enn lange monotone økter med dårlig tempo 
 • Prioriter øvelser med teknikk og smålagsspill 
 • Skap et positivt og oppmuntrende miljø hvor alle spillerne føler trygghet og hvor de ønsker å prøve på nye ting. Dette vil utvikle entusiastiske spillere. 
 • Inkluder mange repetisjoner med progresjon, og mange skyteøvelser og artige kamper
 • Fokuser på at spillerne øver og spiller enkelt og med et realistisk forhold til egne ferdigheter 
 • Arbeid mer med individer enn tidligere år. 
 • Spillerne bør ha individuelle mål som de skal arbeide med og som de regelmessig testet på. 
 • Implementer de ulike teknikkene / ferdighetene i ulike spilløvelser 
 • Fokuser på detaljer 
 • Bruk veiledning og ha en problemløsende tilnærming som trener 
 • La spillerne få bruke ball så mye som mulig 
 • Inspirer spillerne med bruk av video og bruk av forbilder i treningshverdagen 
 • La øvelsene være spesifikke og bruk motstander (start med passiv motstand og øk til aktiv motstand med konkurranse ut i fra differensieringshensyn) 
 • Bruk smålagsspill aktivt
 • Fokuser på at spillerne øver og spiller enkelt og med et realistisk forhold til egne ferdigheter 
 • Arbeid mer med individer enn tidligere år. 
 • Spillerne bør individuelle mål som de skal arbeide med og som de regelmessig testet på. 
 • Implementer de ulike teknikkene / ferdighetene i ulike spilløvelser 
 • Fokuser på detaljer 
 • Bruk veiledning og ha en problemløsende tilnærming som trener 
 • La spillerne få bruke ball så mye som mulig 
 • Inspirer spillerne med bruk av video og bruk av forbilder i treningshverdagen 
 • La øvelsene være spesifikke og bruk motstander (start med passiv motstand og øk til aktiv motstand med konkurranse ut i fra differensieringshensyn) 
 • Bruk smålagsspill aktivt