Barneidrettssforsikring

Alle barn som er medlem i Skogsvåg IL (som er tilslutta Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)) er forsikra.

Barn som driver med idrett gjer det fordi dei synes det er gøy! Saman med vener får dei oppleve og læring for livet.

Det er dette fundamentet alle trenere, leiarar og foreldre skal ta vare på og videreutvikle.


Alle barn har godt av å drive med organisert idrett. Det bygger opp kroppen, samtidig som det dyrker opplevinga av samhald, meistring, seier og tap. Men aktive barn er også meir utsatt for idrettskader. Derfor er alle barn med medlemskap i lag/klubb tilslutta Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) forsikra. For å være medlem er det et krav at kontingent er betalt

Alle skader må meldast inn elektronisk. Det kan du gjere her.


Meld inn skade