Skogsvåg Idrettslag


 

Skogsvåg Idrettslag er lokalisert til Sund kommune og blei danna 16. mars 1980 av ildsjeler fra bygda. Laget har i dag om lag 190 medlemmer, og desse kjem frå heile gamle Sund kommune, samt frå søre Fjell. Idrettslaget blir drive gjennom frivilleg arbeid.

Idrettslaget har opparbeida Skogsvåg stadion til eit komplett anlegg for fotball og friidrett. Kostnadane med å byggje anlegget har vore ca. 6 millioner kroner. 2% av kostnadane blei dekka av kommunen, ca 1.4 millioner blei gitt i spelemidlar, mens bygdefolket sjølv klarte å fremskaffe resten. Det blei blant anna arbeida totalt 11 211 dugnadstimar, samt tatt opp lån på 1.8 millionar kroner som ei rekkje av bygdas folk kausjonerte for. I 2002 og 2003 vart anlegget oppgradert for ca 10 millioner kr - der 4,5 mill. vart dekka av Trond Mohn.

I 2000 opna Sundhallen like ved vårt anlegg. I Sundhallen har vi badminton og fotball på vinterstid. På stadion er det fotball og friidrett. Friidrettsgruppa har med ei gruppe for barn og ungdom, samt løpsgruppe for ungdom/voksne.  
 

I 2017 starta arbeidet med nytt klubbhus. Følg prosessen her.

Nytt klubbhus blei ferdigstilt i 2020.
 
 
 
 
 
 
 


Her er vi..

Kontaktinformasjon
Skogsvåg Idrettslag
Postboks 87
5371 SKOGSVÅG

E-post: skogsvag@online.no

Besøkssadresse:
Skogsvåg Stadion

Finkelhølsvegen 61

5382 Skogsvåg

Bankkonto:
34704467100

Org.nr:
983806899

Klubbfargar:
Grøn og svart

Stifta:
16. mars 1980


Gamalt bildealbum finn du her