Nytt klubbhus

Følg med på bygginga av nytt klubbhus her.


Januar 2017

Det skal settes opp nytt gjerde på den nye steinmuren ned mot ungdomshuset og betongarbeid på selve klubbhuset. Dette er arbeidet som må gjøres før tømrerne går i gang.

Vi holder et dugnadsmøte hvor det vil bli en inspiseringsrunde nede ved byggeplassen, planlegging av arbeidet, samt inndeling i grupper. Dette arbeidet ønsker vi å få utført på dugnad for å få begrenset kostnadene på klubbhuset.

Foreløpige dugnadsdatoar:

Lørdag 04.02.17 kl. 10.00
Lørdag 11.02.17 kl. 10.00
Lørdag 18.02.17 kl. 10.00
Lørdag 25.02.17 kl. 10.00


Meld deg inn i dugnadsgruppa på Facebook for å informasjon om arbeidet.Desember 2016

Byggingen av nytt klubbhus er endelig i gang. Nå i første omgang, jobbes det med kloakk og grunnarbeid. Vest Maskin har ansvaret for dette arbeidet.


September 2015

«Teikningane er klare. Det nye klubbhuset skal innehalda garderobar og dusj for lag og dommarar, lager, toalett, kiosk, heis, kontor, kjøken og samlingslokale. Planen er å plassera det nedanfor dagens klubbhus, i hjørnet av fotballbana.»«Kva som skal skje med det noverande klubbhuset, er ikkje bestemt. Men truleg vert det opprusta og ombygd til andre føremål for idrettslaget.

Det meste av planlegginga er i boks, no står finansieringa av det nye klubbhuset att. Bygget er venta å kosta 4,3 millionar kroner, og klubben håpar på tippemidlar og eventuelt hjelp frå andre støttespelarar.»


«Skogsvåg IL har gått frå tidlegare underskot til eit overskot på nesten 250.000 kroner i 2014. Men eit nytt klubbhus er eit tungt løft. Likevel håpar dei på å kunna starta bygginga i løpet av neste halvår.»

Tekst henta frå Vestnytt, 24. september 2015.


Nytt: Det er bestemt at klubbhuset får tre garderober istedenfor to som i de gamle tegningene.
Kiosken blir stående der den står i dag, men blir oppgradert.
Det er Arkitekt Giskegjerde som har utforma teikningane, og dei kan du sjå ved å trykke her: Teikningar klubbhus