Kampar på Skogsvåg Stadion 2024


Dommaransvarlig

Cindy Fjeldberg 

Tlf. 92634088

Ta kontakt dersom du treng dommar eller bruk kampendringsskjemaet.
Kampflytting 
i ungdom- og seniorfotballen

I tillegg til å sende inn skjemaet over må du melde frå til kretsen. Dette gjeld alle lag frå 10 år og oppover. Når dette er gjort, blir kampinfoen også oppdatert i MinFotball-appen.

Fyll ut skjemaet som du finner ved å klikke her.